5 jaar Verenigde Hollandse Zeil Compagnie
5 jaar

23 december 2009
23 december 2014
5 jaar Verenigde Hollandse Zeil CompagnieOp 23 december 2009 is bij notariële akte de stichting VHZC opgericht.


Inmiddels verrichten wij al 5 jaar met veel plezier verschillende activiteiten in het belang van de grootse


hedendaagse, met ruim 400 onder Nederlandse vlag varende schepen van de zeilende beroepsvaart.Op onze website's vindt men al jaren links naar ieder schip voor de (be)zoekers van en naar de Nederlandse zeilende vloot.

Fotooverzichten op deze site van alle ruim 400 Nederlandse Zeilende schepen die al geruime tijd ook vermeld zijn

op extern beheerde startpagina’s zeilcharterschepen & zeilschepen, enkele op wintercharterschepen & zeilvracht

en de zeilevenementen op charterdag. Toeleveranciers van (o.a.) deze vloot hebben een aparte vermelding op chartervaart.Er zijn vanzelfsprekend in de afgelopen vijf jaar meer initiatieven geweest vanuit de VHZC en er zijn enkele nieuwe projecten opgezet.

Zoals de vertegenwoordiging van de Nederlandse zeilvloot op Boot Düsseldorf 2010 en 2011(YouTube)

de Metro-special "Hollandse Zeiltrots" , de actie AED aan boord, het project FairEnergy© en het belang van een juiste SBI - codering.


De bekendheid, zichtbaarheid en het behoud van onze gezamenlijke vloot én onze vaargebieden in Nederland en ver daarbuiten

rekenen wij tot onze doelstellingen; dit onderschrijven wij regelmatig bij gemeentelijke, nationale en Europese overheidsinstellingen.

Ziet u het belang van onze initiatieven en activiteiten kunt u deze ondersteunen door uw bijdrage over te maken op

Triodos NL14 TRIO 0254 3249 59 t.n.v. Stichting VHZC o.v.v. Gift 2015 en (eventueel) uw scheepsnaam.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!
Reacties op het bovenstaande en giften zijn meer dan welkom. Stichting VHZC is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is

daarmee geregistreerd en gecontroleerd op de besteding van giften en activiteiten. Reacties op het bovenstaande en giften zijn meer dan welkom.
©2009 -2015 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C