Toelichting enquête AED & 6 minutenzone


aan boord van (zee)zeilcharterschepen


Nederlandse Hartstichting & VHZC

De Hartstichting kan vanuit haar onafhankelijke, adviserende en objectieve functie

niet bemiddelen bij de aanschaf van AED’s, het verlenen van subsidies of kortingen bij reanimatie cursussen.

De stichting VHZC initieert projecten en kan deze begeleiden en uitvoeren in overleg met bedrijven en organisaties.


De enquête “Bent u voorbereid op een hartstilstand - en hoe is dit bij u aan boord”

is op initiatief van de VHZC in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting uitgewerkt met een aantal doelen:


- inzicht krijgen in de beschikbaarheid van AED’s aan boord van Nederlandse zeilende charterschepen

- inzicht krijgen van het huidige niveau van opleidingen reanimatie + AED onder de bemanning op zeilende (zee) charterschepen (*)

- inzicht krijgen in het draagvlak van schippers/eigenaren om hun schip tot een 2-minuten zone te organiseren

- inzicht krijgen waarom AED (nog) niet aanwezig zijn aan boord

- inzicht krijgen in wensen en behoeften van de schippers over de wijze waarop zij hierbij ondersteund willen worden

(* voor toepassing aan boord van (zee)zeilcharterschepen onder varende omstandigheden zoals

deining, rollen, stampen, slecht weer (regen - storm), eventueel beperkte beschikbaarheid bemanning en beperkte ruimte)


De uitkomsten van deze enquête zullen daarna richting gevend kunnen zijn voor vervolgacties, zoals:

- adviseren over hoe een 2-minutenzone op te zetten en het beschikbaar stellen van het netwerk van reanimatie partners

- adviseren m.b.t. aan boord van (zee)zeilschepen geschikt AED apparatuur en uitvoering van het project

- informatie verschaffen via het VHZC Scheeps Journaal, het VHZC e-journaal en beschikbare media.

De VHZC gebruikt uw adresgegevens uitsluitend intern en stelt geen adressen beschikbaar aan derden.

 

Einddoel:


Wij zouden het fantastisch vinden als zeilende charterschippers aandacht besteden


aan het vergroten van de overlevingskans aan boord bij een hartstilstand.

 
(De enquête is afgesloten)

 

 

 ©2008 -2017 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C