Klik hier om de editie te downloaden (5,2 MB pdf)

of

klik op de afbeelding voor de online-editie van Metro

Overveen, 16 juli 2012

“Veel kleyntjes al by één ghedaen,


daer moet allenghs wat groots ontstaen”Succesvolle samenwerking met verschillende partijenheeft 28 juni 2012 geresulteerd in de speciale bijlage
"Hollandse Zeiltrots"van de dagkrant Metro met een oplage van 524.000en ruim 1,4 miljoen lezers.Deze bijlage wordt gratis verspreid tijdens de


Sneekweek.
Deze bijlage is goed ontvangen, waardoor er plannenin ontwikkeling zijn voor een soortgelijke uitgave.

Wordt vervolgd!©2008 -2014 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C

Nederlands trots / Metro special