logo AED"AED's aan boord van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart"logo AED


Voorbereid op een hartstilstand aan boord?


Per week worden in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. 15.000 per jaar!


De kans dat zich een hartstilstand voordoet aan boord is reëel en het treft niet alleen ouderen!


Om de kans op overleving bij een hartstilstand zo groot mogelijk te maken, moet er zo snel mogelijk actie ondernomen worden, zeker binnen 6 minuten(*)


112 bellen, starten met reanimeren en defibrilleren met een AED (Automatische Externe Defibrillator).


Goed voorbereid zijn bij een hartstilstand is van levensbelang!


De VHZC gaat voor 2- minutenzones met AED's aan boord van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart!


Door directe reanimatie en zeer vroegtijdige defibrillatie binnen 2 minuten nemen overlevingskansen (*) toe naar 80 - 90 %


De stichting VHZC heeft in samenwerking met de onderstaande partners een unieke actie voor


"AED's aan boord van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart"

Deze actie is m.i.v. medio 2015 tijdelijk stopgezet.


Ga via deze link naar de actiepaginaNamens de Verenigde Hollandse Zeil Compagnie

Namens de Nederlandse Hartstichting

Hilda Tolman

Ineke van Geel

voorzitter stichting VHZC

Programmaleider programma Hartstilstand

Bankrekening (IBAN): NL14 TRIO 0254 3249 59

Giro: 300 ~ Nederlandse Hartsitchting ~ Den Haag

Postbus 2254 ~~ 2301 CG ~~ CG Leiden

Postbus 300 ~~ 2591 XR ~~ Den Haag

www.vhzc.nl

www.hartstichting.nl

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar aed@vhzc.nl Voor meer informatie zie ook www.6minutenzone.nl


De stichting VHZC is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hier meer informatie over ANBI


©2008 -2017 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C