Bent u voorbereid op een hartstilstand?logo AEDEn hoe is dit bij u aan boord?

project VHZC in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting
Resultaat van de enquéte "Bent u voorbereid op een hartstilstand"


Begin 2011 hebben van de 400 schippers 125 gereageerd, de uitkomsten hieronder hebben dus betrekking op deze respons.


M.b.t. de opleidingen:


* ± 50% van de schippers hadden een AED cursus gevolgd in combinatie met een cursus BHV (62)


* ± 30% daarvan recent (een jaar of minder geleden) (30)


M.b.t. de aanschaf:


Een relatief hoog aantal (50) wil wel een AED aanschaffen, mits:


* betaalbaar


* geschikt aan boord (IP -klasse 54)


* minimale kosten m.b.t. onderhoud, vervanging onderdelen, service (aan boord-op locatie), garantie


* het volgen van praktijkgerichte opleidingen reanimatie+AED op locatie, liefst aan boord van charter-zeilschepen


(voor de 50% die toen nog geen AED opleiding hadden of de jaarlijkse vervolgcursus)


* te verwachten levensduur en service minimaal 5 jaar.


Door directe reanimatie en zeer vroegtijdige defibrillatie binnen 2 minuten neemt de overlevingskans toe naar 80 - 90 % (*)
De stichting VHZC onderschrijft dit en gaat met haar partners voor 2-minutenzones met AED's aan boord,


eind juni 2014 kunnen wij de Nederlandse Beroeps Zeilvaart een unieke actie aanbieden!


Ga via deze link naar de actiepaginaU komt met deze link naar de toelichting en doelstellingen van de enquête uit 2011


De enquête uit 2011 is via deze link online beschikbaar, a.u.b. niet meer invullen!


(*)


  • De kans om te overleven zonder reanimatie met een vertraagde defibrillatie (10 minuten) is 0 - 2 %

  • De overlevenskans bij vroegtijdige reanimatie met defibrillatie met een AED binnen 10 minuten is 2 - 8 %

  • De overleving bij een hartstilstand met een vroegtijdige reanimatie en defibrillatie met een AED binnen 6 minuten ligt tussen de 10 - 20 % (de "6 Minuten Zone")

  • Door het direct starten met reanimeren en inzetten van een AED binnen 4 minuten kan de overlevingskans vergroot worden naar 50 - 70 %

  • Door directe reanimatie en zeer vroegtijdige defibrillatie binnen 2 minuten neemt de overlevingskans toe naar 80 - 90 %


Namens de Verenigde Hollandse Zeil Compagnie

Namens de Nederlandse Hartstichting

Hilda Tolman

Ineke van Geel

voorzitter stichting VHZC

Programmaleider programma Hartstilstand

Bankrekening: 26 40 25 ~ VHZC ~ Overveen

Giro: 300 ~ Nederlandse Hartsitchting ~ Den Haag

Postbus 2254 ~~ 2301 CG ~~ CG Leiden

Postbus 300 ~~ 2591 XR ~~ Den Haag

www.vhzc.nl

www.hartstichting.nl

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar aed@vhzc.nl Voor meer informatie zie ook www.6minutenzone.nl


©2008 -2017 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C