. .
updates project AED aan boord
datum
. update
maart 2011
project-idee
project-idee door VHZC, introductie bij Hartstichting, KNRM
maart - april 2011
enquête schippers
enquête onder ruim 400 schippers zeilende beroepsvaart
eind 2011
planning project
uitwerken enquête, leverancier(s) AED's ?, benaderen verzekeringsmaatschappijen
2012 - 2013
leveranciers AED
geschikte AED's voor zeilende beroepsvaart, onderhandelingen leveranciers AED's
4 juli 2014
start project
start project "AED aan boord" zeilende beroepsvaart
12 juli 2014
leveringen AED's
eerste AED's zijn aan boord uitgeleverd
augustus 2014
zomerpauze ?
aanmeldingen voor AED's aan boord en opleiding KNRM
medio 2015
(tijdelijk) stopgezet
de actie is medio 2015 (tijdelijk) stopgezet
voorjaar 2017
herstart project
onderzocht wordt of de actie opnieuw gestart kan worden