Sail Dutch

Funding Campagne VHZC ~ Sail Dutch!


De doelstelling van de onafhankelijke stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC) is het wereldwijd bevorderen, stimuleren, ondersteunen

van de Nederlandse zeilende beroeps charter- en handelsvaart, om het aanbod van de ruim 400 Nederlandse zeilende charterschepen op de kaart te zetten

van de Nederlandse consument. De kosten voor het opzetten van campagnes, diverse websites, kantoorkosten en de huur van bedrijfsruimte wordt

gegenereerd door de jaarlijkse vrijwillige donaties van schippers van de Beroeps Zeilvaart aan de VHZC.


Voor 2010 t/m 2012 gingen wij uit van een vrijwillige bijdrage van € 35 per jaar per schip. Tijdrovende administratie van bijdragen gerelateerd aan de

omzet per schip of andere privacygevoelige gegevens gaan niet samen met ons beleid. Om de bijdragen gelijkmatiger te verdelen over de hele vloot

hebben wij met ingang van 2013 de vrijwillige bijdrage aangepast aan de capaciteit van de schepen, gemeten naar het aantal dagtochtenplaatsen van de

schepen. Onder ons motto: “Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen” vragen wij vanaf 2014 een vrijwillige bijdrage van

één euro (€ 1,-) per dagtochtenplaats per schip per jaar.


De VHZC opereert onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk, bemiddeld niet en er worden geen provisies berekend.

Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.


Leiden februari 2014“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen”©2008 -2017 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C