Vereniging voor beroepschartervaart (BBZ)


De BBZ is de belangenvereniging voor zowel de werkgever als de werknemer in de traditionele chartervaart. Door

middel van overleg met overheden, voorlichting naar buiten toe en het geven van informatie en ondersteuning aan

onze leden proberen we voorwaarden te scheppen voor een goede exploitatie van de traditionele chartervaart.

De BBZ ondersteunt de initiatieven van de stichting VHZC


Interest association of professional Sailing Skippers (BBZ)


The interests of professional sailing are promoted and protected by the BBZ, formerly the Belangenvereniging Beroeps

Zeilschippers (Professional Sailing Skippers Association), now given a more comprehensive name, after the

motorcharter union has joined with the BBZ. The BBZ was founded in 1979 and aims to promote the interests of its

members to ensure the best possible conditions for conducting their business in national and international waters. In

addition the BBZ seeks to improve the nautical–technical circumstances under which professional sailing has to operate.

The BBZ supports the initiatives of the VHZC

© 2008 - 2012 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC