H O O P O P B E Z E I L I N G


Oosterhavenstraat 48, 1601 KX Enkhuizen, telefoon: 0228 - 31 63 64, fax: 0228 - 31 53 39

Vereniging van kapiteins op de grote zeilvaart


waar zeilen onze kapiteins deze maand

Vlag nr.
Foto
Naam / Name
Schip / Ship / Schiff
Varende / Sailing / Segelt
8
Robert Vos
Ruach
Bremerhaven - PN Guinea - Atlantic - Panama - Pacific
18
Jan Westerbeek
Chronos
Middellandse Zee
32
Richard Slootweg
Kairós
Italië - Griekenland
36
Morgenster
Harry Muter
Morgenster
Tall Ship Race Noordzee ROTCYP
43
Ben Bos
Iris
Noordzee
46
Stad Amsterdam
Andi Manser
Stad Amsterdam
Scheveningen - UK - Hamburg - Amsterdam
47
Gulden Leeuw
Robert Postuma
Gulden Leeuw
Amsterdam - Rotterdam - Lissabon - Barcelona
60
Sven Holzhausen
Rembrand van Rijn
IJsland - Vlissingen
61
Tres Hombres
Lammert Osinga
Tres Hombres
Rondje Caribbean
bron: Vereniging Hoop op bezeiling Spiegel der Zeilvaart
laatste stand: september / oktober 2016
Het kapiteinscollege "Hoop op bezeiling" is in 1998 opgericht om de kwaliteit van de Grote Zeilvaart te bevorderen. Dit doen wij door het uitwisselen van ervaring en gegevens en door het verzamelen van kennis van de zeilvaart op zee. Wie de vaarbevoegdheid Kapitein Grote Zeilvaart heeft plus ervaring op dat gebied kan lid worden. Elk verenigingslid krijgt een vlagnummer toegewezen. Door de vlag met nummer te voeren kan men van afstand zien, wie op dat ogenblik gezag op het schip voert. Door de kapitein op hun zeilschepen te vermelden hopen wij het belang van de grote zeilvaart voor ons als zeevarende natie te onderstrepen.
© 2008 - 2016 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC