Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij


Postbus 434, 1970 AK IJmuiden +49 (0) 255-54 84 54 Giro 26363 www.knrm.nl

Missie:


Mensen redden. Snel, professioneel en kosteloos.


Visie:


De KNRM is de erkende hulpverlener op zee en in het werkgebied van de Nederlandse kustwacht. Redden en helpen

op het water kent een professionele voorbereiding. De uitvoering sluit aan op de hulpverleningsketen op het land.

Kwaliteit van mensen en materieel is van hoog niveau.

© 2008 - 2012 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC