De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders bestudeert en publiceert beschrijvingen van historische

reizen door Nederlandse zeilschepen, speciaal die waarvan de route rond Kaap Hoorn leidde.

Daarbij worden, behalve journalen of memoires van kapiteins en andere directe bronnen ook naslagwerken

en referentiekaders gebruikt, zoals kalendaria uit de geschiedenis van bevaren landen en een door de

Stichting samengesteld overzicht van alle Kaap-Hoornreizen onder Nederlandse vlag.


Dit overzicht heeft drie ingangen, resp. op scheepsnaam, op kapiteinsnaam en chronologisch op ronding,

uiteraard steeds in betrekking tot elkaar. Het geheel vormt een soort stamboek van de

Nederlandse Kaap-Hoornvaart, een raster van namen en gegevens, waarmee een nieuw aan het licht

komend gegeven snel vergeleken kan worden. Lees hier verder op de site .....

Jaarbijeenkomst ~ zondag 21 oktober a.s. Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn

11:30 Ontvangst ~ 20:00 (klik hier voor programma en aanmelding)

© 2008 - 2012 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC