Zeil mee met de VHZC


Aanmelding meezeilers (donateurs)


Ja, ik zeil mee met de VHZC en wordt donateur van de

Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie voor de

promotie van, met ruim 400 schepen, ‘s-werelds grootste

vloot zeilende passagierschepen.


Schippers en scheepseigenaren:

Met een vrijwillige bijdrage van € 1 per dagtochtenplaats per jaar(*):

- bevorderen zij de hele Nederlandse passagier zeilvaart met promotie tijdens

maritieme evenementen, tentoonstellingen en beurzen (link)

(*) minimaal € 12 per schip per jaar (12 dagtochtenplaatsen)


Bedrijven:

Met een vrijwillige bijdrage van € 10 per jaar:

- bevorderen zij de hele Nederlandse zeilende passagier chartervaart, tevens

met vermelding en link naar hun eigen bedrijf op de startpagina chartervaart


Particulieren:

Met een donatie :

- ondersteunen zij de promotie van de Nederlandse zeilende charterschepen

- kunnen zij inschrijven op dagtochten, speciale maritieme evenementen of

special aanbiedingen(**) en worden hiervoor op de hoogte gehouden.


TRIODOS rekening NL14 TRIO 0254 324 959

t.n.v. Stichting VHZC o.v.v. donatie 2017 / 2018