Oud VHZC Nieuws (vanaf 2009) ~~~~~ Old VHZC News (back to 2009)


De activiteiten zijn te alleen te realiseren door donaties.

Bijdragen zijn welkom op TRIODOS rekening 254 324 959 t.n.v. Stichting VHZC, Overveen

Elke bijdrage is een steuntje in de rug voor de hele Nederlandse zeilende beroeps- en handelsvaart.

(De Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is een stichting zonder winstoogmerk en een ANBI)

©2008 -2016 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C

Zeilschepen op het IJ 17e eeuw

Een tweede bijeenkomst met het havenbedrijf Amsterdam

heeft plaatsgevonden op 11 februari 2016 te IJmuiden.

Wordt vervolgd

(11 februari 2016)

Houthaven met zeilende beroepsvaart

Er zijn nog een aantal plaatsen van ± 10 m2 beschikbaar

op onze stand Boot Holland 12 t/m 17 februari a.s.


Bij voldoende belangstelling kunnen wij de stand

eventueel met een aantal extra plaatsen uitbreiden!


Tevens willen wij graag de Stichting Pirates4Kids (*)

een podium aanbieden op onze stand.


(*) De Stichting Pirates4Kids heeft als doel kinderen in

klinieken en instellingen een vrolijke dag te bezorgen door

het bezoek van een groep piraten onder leiding van


"Captain Jack Sparrow"

(11 januari 2016)

Bron: animaties.com

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie


hebben wij bij een aantal leden van de Tweede Kamer onze bezorgdheid


uitgesproken m.b.t. de nationale - en internationale belemmeringen die


een succesvolle marketing van de ruim 400 schepen tellende


Nederlandse beroeps zeilvaart bemoeilijken en deels


het voortbestaan van de vloot kan bedreigen.


Het betreft onder andere de voorgenomen regelgeving vanuit de CCR, de

certificering van de Nederlandse beroeps zeezeilvaart in Europese

territoriale wateren, de (nieuwe) erfgoed, woning - en omgevingswet en de

(onder)waardering van de Nederlandse beroeps zeilvaart in het algemeen.

Wordt vervolgd!

(8 januari 2016)

Bron: animaties.com
Zeilschepen op het IJ 17e eeuw

Geen vaste winterligplaatsen Amsterdam,

wel openingen voor overleg en invloed

14 december heeft constructief en positief overleg plaatsgevonden met het

havenbedrijf, twee schippers van de "Amsterdamse" zeilende beroepsvaart,

BBZ en VHZC


(17 december 2015)


Inmiddels zijn de betrokken partijen door Havenbeheer

Amsterdam uitgenodigd voor overleg op 14 december a.s.

(4 december 2015)

Wordt vervolgd !

Havengebouw Amsterdam


N.a.v. recente berichtgeving in de (social) media m.b.t.

het op zeer korte termijn vervallen van ± 20 winterligplaatsen

t.b.v. de zeilende beroepsvaart voor het winterseizoen in de

Houthaven te Amsterdam en het ontbreken van alternatieve

ligplaatsen voor de eerstkomende (winter)seizoenen hebben wij

onze bezorgdheid geuit bij Havenbeheer Amsterdam.

(11 november 2015)

Wordt vervolgd !BOOT HOLLAND

12 t/m 17 februari 2016

De Nederlandse Beroeps Zeilvaart op 100 m2

(11 november 2015)


Schriftelijke bevestiging n.a.v. onze brief 15 juli 2015 van de

Minister van I&M dat "volgens de voorliggende voorstellen de

Woningwet en de Omgevingswet niet van toepassing zullen zijn

op zeilende zeegaande- en binnenvaartschepen of op

motorpassagierschepen" Wordt vervolgd!

(4 november 2015)Ruim 400 Nederlandse charterschepen, van dagtocht tot wereldreis
4 x varend erfgoed slepers Sail Amsterdam 2015


De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld-FVEN
Varend Erfgoed op Sail Amsterdam 2015-foto 3
Varend Erfgoed op Sail Amsterdam 2015-foto 1
Varend Erfgoed op Sail Amsterdam 2015-foto 2
Hollandse fluitschepen in de 17e eeuw (Wenzel Hollar, 1647)

De Oostzee race is nog niet gelopen!

Al vanaf de late middeleeuwen dreven de Hollanders handel

met de landen rond de Oostzee. De Koning van Denemarken

was een belangrijke bondgenoot van de Amsterdamse koopvaarders

bron: wikipedia (link)

(mei 2015) Wordt vervolgd!

Kaart Oostzee 16e eeuw
VHZC Concept beursstand "Van dagtocht tot wereldreis"
VHZC Concept beursstand "Van dagtocht tot wereldreis"
Logo Boo Holland 2015

De Nederlandse

Beroeps Zeilvaart

in de Friezenhal

(Klassieke Schepen)Stand 5035- VHZC, Boot Holland 2015
Stand 5035- VHZC, Boot Holland 2015
5 jaar Verenigde Hollandse Zeil Compagnie


23 december 2009 - 23 december 2014


5 jaar Verenigde Hollandse Zeil Compagnie


Op 23 december 2009 is bij notariële akte de stichting VHZC

opgericht. Inmiddels verrichten wij met veel plezier verschillende

activiteiten in het belang van de grootse hedendaagse, met ruim

400 onder Nederlandse vlag varende schepen van de zeilende

beroepsvaart.


Lees hier meer over 5 jaar VHZC

(Bestuur VHZC, 23 december 2014)

6 x klassiek erfgoed op Sail Amsterdam 2015

Medio januari 2015 vindt een gesprek plaats met de organisatie

van Sail Amsterdam 2015 over de inbreng van de Nederlandse

Zeilende Beroepsvaart op dit wereldse maritieme evenement.

Wordt vervolgd!

(Bestuur VHZC, december 2014)


De VHZC heeft recent bij het college van B&W en de raad

van Terschelling haar zorgen geuit over de ontwikkeling van

de toeristenbelasting m.b.t. tot de zeilende beroepsvaart.


Het onderwerp kom terug op de agenda voor een
raadsvoorstel

van B&W en gemeenteraad van Terschelling. Wordt vervolgd!

(Bestuur VHZC, december 2014)

Haven Terschelling & Oerol 14-06-2012


De VHZC heeft bij Eberhard E. v. d. Laan,

burgemeester te Amsterdam,

haar zorgen geuit ten aanzien van Sail 2015 m.b.t. de

Nederlandse Beroeps Zeilvaart Wordt vervolgt!

(Bestuur VHZC, december 2014)

Varend Erfgoed
Varend Erfgoed
VHZC-KNRM-Hartstichting-Brandwonden aan boord 2012

De VHZC start met actie


"AED aan boord van de Beroeps Zeilvaart"


voor een hartveilige omgeving op het water


Aanleiding is een enquête, gehouden onder schippers


van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart


m.b.t. AED's aan boord, de resultaten v.d. enquête ....


(Bestuur VHZC, 26 juni 2014)

Bericht naar aanleiding van de bijeenkomst die
heeft

plaatsgevonden op 28 februari te Leiden.


Aanleiding van deze bijeenkomst was om na te gaan of het doel van de VHZC, door

gezamenlijke activiteiten de Nederlandse Zeilende Beroepsvaart in een zo breed mogelijk

verband professioneel te kunnen presenteren aan het publiek door de beroepsgroep wordt

onderschreven! Bij activiteiten hiervoor valt te denken aan het realiseren van

beursdeelname, publiciteit, verstrekken van algemene informatie met behulp van

toegankelijke website’s en social media.

Mede door het enthousiasme van de aanwezigen voelen wij ons gesteund om de

ingeslagen weg verder te vervolgen, de waardevolle suggesties van de deelnemers

worden zeer binnenkort in de praktijk gebracht.

Helaas is het niet meer gelukt om e.e.a. om te zetten in daden voor de HISWA Klassieke

Schepen 2014 maar gelukkig komen er meer gelegenheden om beursdeelname te

verwezenlijken. Mocht verdere informatie hierover op prijs gesteld worden laat ons dit

dan weten, zijn er suggesties of opmerkingen stuur deze dan liefst per email naar ons op.


(Bestuur VHZC, 11 maart 2014)

VHZC chartereiland-3D

VHZC chartereiland plattegrond


VHZC-Hiswa Eiland 2014HISWA 2014-plattegrond

VHZC-Hiswa-Eiland 2014VHZC chartereiland plattegrond

Scheepvaartroute Nederlandse kust per 1 augustus 2013
Chartervaart-handelskade


Duurzam vervoer met de zeilende vrachtvaart


voor zeilende vrachtschepen is toekomst, omdat het kan


zeilvracht.startpagina


Ontwikkelingen m.b.t. zeilend vrachtvervoer wereldwijd. (24 maart 2012)

Metro-mini Van dagtocht tot Wereldreis
Wintercharterschip
Wintercharterschip
Chartervaart-handelskade
MIJTER SINTERKLAAS
MIJTER SINTERKLAAS
Metro katern: Van dagtocht tot Wereldreis


Op de valreep in de Metro katern


'Van dagtocht tot wereldreis'


VHZC op de Beurs Klassieke Schepen 2012


2 t/m 4 november, Enkhuizen, Gependam, 10:00-18:00 uur

Expositie VHZC ~ Klassieke Schepen 2011
logo-zeilschepen©VHZC
Hollandse Zeiltrots editie 2


Vervolg "Hollandse Zeiltrots", er is nog ruimte


in de speciale editie METRO


(25 september 2012)

Van dagtocht tot


wereldreis

zeilende Nederlandse charterschepen op www.SailDutch.nl
SailDutch! vernieuwd

(11 september 2012)

logo
228 Nederlandse zeilende charterschepen
Metro cover speciale editie "Hollandse Zeiltrots"
Nederland beschikt over de grootste vloot beroepsmatig varende zeilschepen ter wereld
VHZC op Terschelling-Springtij Festival 2011


Thema editie in voorbereidingNederlands trots!


in het dagblad Metro


(mei 2012)


Nederlands Trots & Metro
90 van alle 459 zeilende Nederlandse charterschepen op www.SailDutch.nl


Hoogste tijd voor actie!


VHZC start landelijke promotie zeilende chartervaart


(eind maart 2012)

verhuizen
verhuizen


Alle ruim 450 Nederlandse


zeilende beroeps charterschepen op de site


van de VHZC en op www.SailDutch.nl !


(februari 2012)

274 van alle 459 zeilende Nederlandse charterschepen op www.SailDutch.nl
woelige-baren-nieuws

Alle hens aan dek-©VHZC&Sjaak Klunder
Alle hens aan dek-©VHZC&Sjaak Klunder
logo "SailDutch"

Sail Dutch!


400 Nederlandse zeilcharters op één site


(21-11-2011)

95 van alle 459 zeilende Nederlandse charterschepen op www.SailDutch.nl90 van alle 459 zeilende Nederlandse charterschepen op www.SailDutch.nl

VHZC aan de vaart 02-11-2011

VHZC op de Beurs Klassieke Schepen 2011

4 t/m 6 november, Enkhuizen, Gependam, 10:00-18:00 uurExpositie VHZC ~ Klassieke Schepen 2011
VHZC & Tres Hombres Terschelling Springtij Festival 2011

De VHZC op het Springtij Festival


Terschelling 29 september t/m 3 oktober 2011VHZC op Springtij Festifal Terschelling 2011


De stichting VHZC en "Fair Energy"

"De VHZC meent dat er nog het e.e.a. te winnen valt met

zonnepanelen, zonnecollectoren, windturbines, energieopslag, ...
De VHZC vaart mee met de reunie-vaartocht van de LVBHB (Landelijke

Vereniging Behoud Historische Bedrijfsvaartuig) "DE BOAT GIET OAN"

Dit jaar door Friesland en Groningen, 21 t/m 25 juli a.s. met ± 200 schepen.

Welkom aan boord, de 22ste in Sneek en de 24 in Leeuwarden. Donateurs

kunnen meevaren op de 23e van Sneek naar Leeuwarden. info@vhzc.nl

De Boadskipper-logo

" DE BOAT GIET OAN"

21 t/m 25 juli 2011De VHZC bezoekt Terschelling tijdens Oerol 2011.

Wij leveren weer de computers voor de dagkrant van OEROL 2011

en staan standby zodat de lezers op de hoogte kunnen blijven

van 10 dagen 'Geluid van een eiland'

Hartstichting-KNRM-VHZC


VHZC stand Boot 2011

VHZC ook weer op de Boot Düsseldorf 2011

stand Holland Sail 2011 in Hal 14, stand F36

22 - 30 januari 2011, klik op de foto voor een impressie (Youtube)

Sail Holland / Boot Düsseldorf 2010
Vereniging voor beroepschartervaart
Vereniging voor beroepschartervaart


VHZC op de Beurs Klassieke Schepen

5 t/m 7 november 2010, Enkhuizen, Gependam, 10:00-18:00 uur,

aan boord van de Quo Vadis

(persbericht in PDF ± 90Kb)

Persbericht VHZC november 2010
boegbeld Shtandart
Beurs Klassieke Schepen 2010

Klassieke schepen gaan langer mee ~ duurzame en ecologische aspecten

5 t/m 7 november Enkhuizen 10:00-18:00 uur

Klassieke Schepen 2010
VHZC- tour Sail Amsterdam 2010

Sail Amsterdam 2010

VHZC on tour (klik op de foto voor de link naar Youtube)

VHZC on tour 2010

VHZC- tour Oerol 2010


De VHZC bezoekt Terschelling tijdens Oerol 2010.

In samenwerking met MacBizz leveren wij weer de computers voor de

dagkrant van OEROL 2010 en staan standby zodat de lezers op de hoogte

kunnenblijven van 10 dagen zilte luchtspiegelingen van 11 t/m 20 juni.Tijdens de vlootschouw historische reddingboten op 5 en 6 juni 2010

van 4 t/m 24 juni lag de Quo Vadis in de haven van Terschelling,Stand VHZC Boot Düsseldorf 2010

De VHZC op de Boot Düsseldorf 2010

tijdens de grootste watersportbeurs van Europa,

op de stand Holland Sail 2010 in Hal 14, stand F44

van 23 t/m 31 januari 2010. Klik op de foto voor een impressie.

Sail Holland 2010

© 2010 www.air-shots.biz-Frank R. Weihs

Kanon
VHZC- tour DelfSail 2009
vaar mee met de VHZC banner-DelfSail 2009