Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!


Meerjaren beleidsplannen 2010 – 2026 ©VHZC


Gerealiseerde projecten en lopende activiteiten.Algemene informatie


Met de traditionele zeilende chartervaart worden dagtochten en meestal vaarvakanties gemaakt, variërend van 1 dag tot meer dan 4 weken, nationaal, binnen

Europa en wereldwijd. Nederlandse Zeilvakanties bieden de perfecte manier om echte historische ervaringen in Nederland op te doen. In ons land biedt het

zicht vanaf een schip hele verrassende perspectieven.

Het gaat om ruim 1,2 miljoen overnachtingen per jaar met een grote economische invloed op de regio’s waar deze schepen ligplaats nemen.

Met ingang van 2019 wordt voorlopig geen promotie meer gemaakt voor de traditionele zeilende chartervaart (Bruine vloot).
Doelstellingen (uit de notariële akte van oprichting VHZC)


"De Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie heeft als doel het wereldwijd bevorderen, stimuleren, ondersteunen en promoten van de Nederlandse

zeilende beroeps- en handelsvaart. Als vanouds toonaangevende zeevarende natie kan Nederland weer het voortouw nemen op het gebied van ecologisch

varen met zeilschepen, het herstel en de toekomst van de Nederlandse zeilende beroepsvaart, het behoud van de Nederlandse kennis van scheepvaart,

scheepsbouw en scheepsonderhoud van zeilschepen".Voor het beleidsplan en de financiële gegevens van de VHZC zijn de betreffende copyrights van toepassing.


Door het openen van het beleidsplan(nen) en de financiële gegevens van de VHZC gaat u akkoord met deze copyrights (link naar copyrights).


Het meerjarenbeleidsplan is voor de duidelijkheid gesplitst in 3 delen:I Beleid op korte termijn 2010 - 2011

* aandacht voor de Nederlandse zeilende beroeps chartervaartII Beleid op middellange termijn 2011 - 2014

* focus op duurzame en ecologische aspecten

* hybride en moderne aandrijftechnieken, zonne- en windenergie voor duwboten in de "milieuzone's " van Nederlandse binnensteden

* veiligheid aan boord van Nederlandse zeilende passagierschepen en promotie lees verder via deze link

* VHZC Scheeps Journaal en marketing campagne

* realisatie van een aantal startpagina’s op o.a. Startpagina.nl

* VHZC op beurzen en tentoonstellingenIII Beleid op lange termijn 2014 - 2017

* project "Noord", realisatie van een zeilend opleidingsschip

* een veelomvattend project "Aan de wal" - de combinatie van een aantal lopende projecten

* moderne trekschuiten langs oude jaagpaden door Zuid HollandIV Beleid op lange termijn 2017 - 2021

* Update promotie VHZC

* Update project "Noord", realisatie van een zeilend opleidingsschip

* Update van het project "Aan de wal" - de combinatie van een aantal lopende projecten

* Update moderne trekschuiten langs oude jaagpaden door Zuid HollandV Beleid op lange termijn 2020 - 2022

* Door de omstandigheden en in verband met de maatregelen ten gevolge van het SARS-CoV-2 virus hebben geen activiteiten plaatsgevonden in deze periode.

* Update promotie VHZC

* Update project "Noord", realisatie van een zeilend opleidingsschip (dit project is helaas voorlopig gestaakt)

* Update van het project "Aan de wal" - de combinatie van een aantal lopende projecten (deze projecten zijn helaas voorlopig gestaakt)

* Update moderne trekschuiten langs oude jaagpaden door Zuid Holland (dit project is wegens gebrek aan belangstelling helaas voorlopig gestaakt)VI Beleid op lange termijn 2022- 2026

Gedurende 2023 zijn plannen voor ligplaatsen ten behoeve van Varend Erfgoed in Leiden ontwikkeld.


Meer informatie op de projectpagina Varend Erfgoed (in Leiden)


en


* het financiële deel (link)
De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C