PrivacyverklaringDe website die u bezoekt wordt beheerd door of namens de stichting VHZC. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 december 2009.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe wij deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze Verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Door deze site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken wij die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld op de pagina “Nieuws”, “Gastenboek” of "Links", om u informatie toe te sturen, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u informatie en/of aanbiedingen toe te sturen over onze producten en/of diensten. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.
Voorts kunnen wij de Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die wij ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen leveren die beter op uw behoeften zijn afgestemd. Wij zullen uw gegevens alleen koppelen met gegevens van andere bedrijven met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.

Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens en daaraan gerelateerde informatie niet delen met, of doorgeven aan andere bedrijven welke vermeld zijn op de betreffende webpagina’s of aan anderen, derden, bedrijven of privépersonen.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien wij daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Andere informatie die wij kunnen verzamelen

U hebt wellicht gehoord van "cookies", dat zijn files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen.
Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u onze site bezoekt, bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.
Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie

Wij treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en wij raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct
marketing doeleinden neem a.u.b. contact met ons op:
Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie, email: info@vhzc.nl


U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd.
Wij zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.


©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C