3 maart 2015

'Marketing Zeilchartervaart'


voor schippers en scheepseigenaren van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart


Voor alle zaken die met de marketing en promotie van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart te maken hebben

en om de wederzijdse communicatie makkelijker te maken hebben wij een facebook groep aangemaakt:


Marketing Zeilchartervaart

Een besloten groep voor iedere direct belanghebbenden uit de zeilchartervaart.


Alles wat te maken heeft met de marketing van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart kan hier door leden van de groep worden bedacht, aangedragen,

besproken, gepland en gedeeld voor de gezamenlijke promotie van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart. De VHZC heeft na jaren netwerken de expertise,

voldoende (werk)ruimte, opslag, faciliteiten, de doelstelling en vooral de tijd om het e.e.a. te kunnen organiseren.


Bekende grote beurzen en evenementen worden uitsluitend met één aanspreekpartner aangegaan en uitgevoerd. De stichting VHZC (een ANBI) vraagt en

ontvangt daarom regelmatig aanbiedingen om met de Nederlandse beroeps zeilvaart tegen zeer gunstige voorwaarden deel te nemen aan diverse beurzen

en (maritieme) evenementen. Van 9 tot 100 m2, op interessante plaatsen met alle faciliteiten die bij een professionele presentatie horen.


Daar willen wij met veel plezier graag gebruik van maken ter promotie van de Nederlandse vloot zeilcharterschepen als geheel, soms met een aantal

schippers individueel of in combinatie, al naar gelang de doelgroepen van de beurs of het evenement, de geboden ruimte en de te verwachten aantallen

bezoekers.


Behalve beurzen en evenementen kunnen ook andere promotionele activiteiten gezamenlijk worden ondernomen, bijvoorbeeld in dag- en weekbladen,

zoals reeds in 2012 in de Metro met "Hollands Zeiltrots" en het geplande vervolg "Van dagtocht tot wereldreis".

In het kader van promotionele belangen nemen wij tevens regelmatig contact op met plaatselijke, regionale en landelijke instanties en organisaties.


Via de facebook pagina van de VHZC en de talrijke LinkedIn- groepen worden de gezamenlijk bereikte resultaten, zoals aankondigingen van maritieme

evenementen, beurzen en bijeenkomsten openbaar gemaakt en verslag gedaan van de evenementen en acties.“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen”


Neem contact op met de VHZC per telefoon, email of post voor meer informatie over aanstaande beurzen.


06 ~ 37 217 417 / info@vhzc.nl


Welkom aan boord !
De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en sinds 1 januari 2011een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) .

©2008 -2019 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C