"Bruine Vloot" versus Zeilvaart


De gedateerde omschrijving "Bruine Vloot" voor de hedendaagse Nederlandse Zeilvaart geeft in toenemende mate

problemen met betrekking tot onder andere opening- en bedieningstijden van bruggen en sluizen. De begrippen

Zeilende chartervaart, authentieke Nederlandse zeeschepen en ‘Bruine Vloot’ kunnen zo maar in een enkele zin

worden genoemd in ambtelijke stukken en rapporten.


Mede veroorzaakt door een mededeling van de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat geeft deze ouderwetse

ingewortelde omschrijving aanleiding tot precedenten, met name dat te pas en te onpas de "Bruine Vloot" consequent

niet gelijkgetrokken wordt met de "gewone" reguliere beroepsvaart.


Wellicht overheerst deze omschrijving voor, met ruim 400 professionele zeilschepen 's Werelds grootste vloot ook

bij het Ministerie van I&M en de dienst ILT en overheerst hierdoor deze onwenselijke situatie mogelijkerwijs zelfs

bij internationale onderhandelingen in het verleden en erger, in de toekomst.


Schepen en bemanning van de Nederlandse zeilvaart voldoen aan de strenge eisen van de Nederlandse wetgeving.

De tijden van de "Bruine Vloot" zijn al lang voorbij!

© 2008 - 2019 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC