Certificaat van Onderzoek (CvO)


Communautair Binnenvaart Certificaat (CBB)


Europees Unie- Certificaat (UCB)


Een vaartuig dat de Rijn of binnenwateren van de EU bevaart, moet beschikken over een geldig


Certificaat van Onderzoek (CvO)


of een


Communautair Binnenvaart Certificaat (CBB)


of een


Europees Unie- Certificaat (UCB)


Deze certificaten worden door de bevoegde nationale autoriteiten afgegeven en bevestigen dat het schip volledig

voldoet aan de technische voorschriften van ES-TRIN.


Deze voorschriften hebben tot doel een hoog veiligheidniveau in de binnenvaart te waarborgen en tevens

een hoog niveau van bescherming voor het milieu en de personen aan boord te garanderen.

Dit geldt voor schepen langer dan 20 meter of waarvan het product van lengte x breedte x diepgang groter is dan 100

© 2009 - 2023 Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - VHZC