Varend Erfgoed kan in de vaarroutes naar het

centrum van Leiden voor een zichtbaar en fraai

entree zorgen voor de bezoekers die Leiden via de

Oude Rijn, de Nieuwe Rijn, het Galgewater of de

Trekvliet bereiken.

Een groot deel van Leidens ruim 28

kilometer grachten, singels en watergangen

kunnen met Varend Erfgoed aanzienlijk,

zoals in andere steden, bijdragen aan een

fraai stadsbeeld voor Leidenaren en bezoekers.

Ook Leiden kan zoals veel andere gemeenten

profiteren van het historische varend erfgoed.

Deze goed onderhouden schepen geven het

aanzien van de Leidse havens en grachten

een positieve impuls en invulling van haar

historische ligplaatsen.VAREND ERFGOED (*)

Historische schepen die zelfstandig kunnen

varen en die gedurende hun bestaan bewoond werden

door hun schippers en hun gezinnen. Voor het historische

schip, met veel inspanning en grote investeringen

behouden vaartuig, is bewoning onvermijdelijk, want


'Alles wat rust, dat roest'

Het is een Nederlands gezegde, aan de scheepvaart

ontleend. 'Vaste' ligplaatsen voor varende historische

schepen zijn derhalve op regelmatig 'aan de reis',

dat wil zeggen aan het varen.

Daarom zijn alle nutsvoorzieningen aan de wal,

de aansluitingen water, electra en riool los te koppelen.

(zie pagina 'voorzieningen')


(*) Geregistreerd varend erfgoed, o.a. voormalige

bedrijfsvaartuigen die zijn geregistreerd bij de LVBHB

(Landelijke Vereniging voor Behoud van het

Historisch Bedrijfsvaartuig, LVBHB)


Historische schepen zijn bij een van de 15 andere

behoud- organisaties van de FVEN aangesloten.

(Federatie Varend Erfgoed Nederland, FVEN)
NEDERLAND BEHOUDT MET RUIM 5300

SCHEPEN DE GROOTSTE VLOOT

VAREND ERFGOED TER WERELD !

Welkom in Leiden!De stichting VHZC is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hier meer informatie over ANBI

©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C