SBI ? ............................
....................... wat is dat ?
SBI = Standaard Bedrijfs Indeling van het CBS

toegekend via de Kamers van Koophandel

De gevolgen van een onjuiste SBI-codering

voor de Nederlandse Beroeps Zeilvaart

Inschrijving Kamer van Koophandel

Na het inschrijven van de onderneming in het handelsregister
worden

door de Kamer van Koophandel (KvK) de economische activiteiten van

het bedrijf met maximaal drie door het Centraal Bureau Statistiek (CBS)

opgestelde Standaard Bedrijfs Indeling codes (SBI) toegekend, de

opvolger van de Bedrijfs Indeling Kamers van Koophandel (BIK).Vermelding SBI- code

Pas sinds medio 2011 staat de SBI codering

op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

CBS statistieken

Op gezette tijden worden uitgaande van de door de KvK toegekende

SBI coderingen door het CBS statistieken geproduceerd die voor de

overheid zo belangrijk zijn dat de vragenlijsten verplicht door de

aangeschreven ondernemers moeten worden ingevuld op straffe van

boetes bij niet (tijdige) invulling/retournering van de vragenlijsten.

De Beroeps Zeilvaart en de SBI

Voor de betrouwbaarheid van de statistieken zijn zeker niet alleen de

ondernemers maar is ook het CBS er bij gebaat om het algemene beeld

van onze branche, onze prestaties ten opzichte van de rest van de markt

en ons marktaandeel (ook t.o.v. het buitenland) op de juiste manier weer

te geven. De Nederlandse Beroeps Zeilvaart is immers ‘s-werelds grootste

zeilende chartervloot!

Correcte toekenning SBI

Als ondernemers niet jaarlijks een eigen gratis

uittreksel van de KvK aanvragen zou het

kunnen gebeuren dat wellicht al 10-tallen jaren

hun bedrijf bij de KvK en het CBS geheel

anders te boek staan als de omschreven

bedrijfsactiviteiten doen vermoeden.

SBI codering

Het kan niet zo moeilijk zijn voor een medewerker(ster) van de KvK

om uit 11 sectoren, 11 subsectoren en ruim 500 branche- specifieke SBI-

codes de juiste code(ringen) aan het ingeschreven bedrijf toe te kennen.

Wellicht zou het helpen om als onderdeel van de standaard procedure met

de (nieuwe) ondernemer te overleggen welke code(s) op zijn of haar

onderneming van toepassing is en bestaande over de SBI te informeren?

De resultaten (50%) van een onderzoekje van de VHZC
onder 20 aan de zeilende beroepsvaart
gelieerde ondernemingen en hun SBI-coderingen

(Scheepvaart)bedrijven:

winkel in watersportartikelen, overige recreatie

verhuur van sport- en recreatieartikel

(Boekings)kantoren:

roei, kano, zeil, surfsport, handelsbemiddeling

verhuur en lease van schepen

(Belangen)verenigingen en ook stichtingen en coöperaties

(ook onder andere met betrekking tot de Beroeps Zeilvaart)

organisatie van sportevenementen

Aan de resterende 50% van
de ondernemingen van deze steekproef
is wel de juiste SBI code toegekend.
Gevolgen toekenning verkeerde SBI codering

Het is wellicht bekend dat de KvK de bedrijfsgegevens niet alleen aan de

Belastingdienst en het CBS doorgeeft maar ook aan andere (commerciële)

partijen verkoopt. Als dat laatste alleen zou resulteren in spam per

Postzendingen en email zou het, alhoewel lastig, nog wel meevallen.

Er worden echter ook allerlei onderzoeksrapporten opgesteld door andere

(semi)overheids instellingen die gebaseerd zijn op de SBI-coderingen van

het CBS. Het gevolg hiervan is dat onze branche, de zeilende

beroepsvaart, onjuist, onvolledig of deels niet in de samenstelling

en de publicaties over bijvoorbeeld ons aandeel in de toeristische branche

in Nederland in beeld komt door het verplicht invullen van vragen-

formulieren die niets met onze bedrijfsactiviteiten te maken hebben.

Wijziging naar de juiste SBI code

Vraag bij de KvK een (dat is een keer per jaar

gratis) een gewaarmerkt uittreksel aan per

email(of post), controleer of de omschrijving(en)

van de bedrijfsactiviteiten(en) overeenkomt met

de toegekende SBI- code en dien, indien nood-

zakelijk een verzoek in bij de betreffende

KvK om de SBI code te wijzigen in de juiste

(maximaal drie) SBI-code(s) die wel

overeenkomen met de bedrijfsactiviteiten.

De VHZC en de SBI-coderingen

De hoofdactiviteit van de VHZC is het bevorderen, stimuleren, onder-

steunen en promoten van de Nederlandse zeilende scheeps- en

passagiervaart. De reden voor de VHZC om op deze aandacht te vestigen

op de SBI- codering is de constatering dat uit een klein aantal steek-

proeven binnen onze branche blijkt dat het in hoge mate aannemelijk

is dat de door de KvK toegekende SBI- codes waarschijnlijk grotendeels

niet overeenkomen met de bedrijfsactiviteiten van de branche Beroeps

Zeilvaart. Na wijziging van onze “eigen” SBI code ligt het ons na aan het

hart dat de juiste SBI- codes voor de hele Nederlandse Beroeps Zeilvaart

correct zijn toegekend of zo nodig worden aangepast in het belang van

de vloot om de CBS statistieken op de juiste wijze weer te geven.

Enkele mogelijke SBI-coderingen voor de Beroeps Zeilvaart
eventueel gecombineerd met
maximaal drie coderingen
Schepen en scheepvaartbedrijven:

SBI 5010: Zee- en kustvaart (passagiervaart en veerdiensten)

SBI 5030: Binnenvaart (passagiervaart en veerdiensten)

SBI 5590: Overige logiesverstrekking (voor meerdaagse tochten)

SBI 791: Reisbemiddeling én reisorganisatie (eigen boekingen)

SBI 7911: Reisbemiddeling (alleen bemiddeling)

Belangenverenigingen Beroeps zeilvaart

SBI 9499: Overige belangenbehartiging n.e.g

SBI 7911: Reisbemiddeling

SBI 791: Reisbemiddeling én reisorganisatie

SBI 5222: Dienstverlening vervoer over water

Boekingskantoren (inclusief coöperatieve verenigingen):

SBI 791: Reisbemiddeling en reisorganisatie

SBI 7911: Reisbemiddeling

SBI 799001: Informatieverstrekking op het gebied van toerisme

SBI 5222: Dienstverlening voor vervoer over water

SBI 799002: Boekings- en bespreekbureaus (bijv. online boekingen)

Informatie SBI codering bij de Kamer van Koophandel (link)