Nieuws / News

De activiteiten van de VHZC zijn met ingang van 2019 aangepast:


De VHZC stelt zich tot doel Nederlandse historische schepen, varend en zeilend erfgoed te promoten,

inclusief vaste ligplaatsen voor Varend Erfgoed in historische binnensteden te bevorderen.

17e eeuwse dag op de rede van Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam versus Nederlandse Zeilvaart

N.a.v. onze (schriftelijk) ingediende zienswijze (17-04-2017) t.a.v. de escalatie Havenbedrijf Amsterdam

versus Nederlandse zeilvaart (paasweekend) bij de gemeenteraadsleden van Amsterdam hebben wij tot nu

toe het bericht ontvangen dat er met VVD, PvdA en D66 aan een initiatief(voorstel) wordt gewerkt.

Wordt vervolgd!

(VHZC e-Journaal no.81 ~ 22 juni 2017 ISSN: 1877-7988)

Spiegelgevecht 1697 (Sail Amsterdam?)

Zeilvaart Amsterdam 21e eeuw ?
Oude Houthaven Amsterdam

N.a.v. onze schriftelijk ingediende zienswijze en overwegingen (20-12-2016) bij de bestuurscommissie West

en de gemeenteraad Amsterdam t.a.v. de startnotitie Bestemmingsplan Oude Houthaven, m.n. de

voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan van “beroepsvaart” (m.n. chartervaart) naar “wonen”

hebben wij van beiden helaas alleen ontvangstbevestigingen van ons schrijven. Wordt vervolgd!

(VHZC e-Journaal no.80 ~ 21 juni 2017 ISSN: 1877-7988)

Oude Houthaven 16-04-2017
Toeristenbelasting Terschelling Zeilvaart

N.a.v. ons (herhaaldelijk) schrijven (19-10-2016) aan B&W en raadsleden Terschelling t.a.v. de wijze van

inning Toeristenbelasting hebben wij het bericht ontvangen dat de raad 28 maart jl. (opnieuw) besloten heeft

ons schrijven voor verdere behandeling in handen van het College van B&W te stellen. Wordt vervolgd!

(VHZC e-Journaal no.79 ~ 20 juni 2017 ISSN: 1877-7988)

VHZC & Tres Hombres Terschelling Springtij Festival 2011
Haven Terschelling & Oerol 14-06-2012
Masterplan Havengebied Terschelling

N.a.v. onze (schriftelijk) ingediende zienswijze en overwegingen (24-04-2017) bij de gemeenteraad

Terschelling t.a.v. een nieuwe aanleginrichting t.b.v. het vrachtvervoer in de werkhaven van Terschelling

heeft de projectgroep Masterplan Havengebied Terschelling ons op de hoogte gesteld dat de raadscommissie

tijdens de vergadering van 6 juni jl. Besloten heeft de startnotitie na de zomer zal behandelen.

Wij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Wordt vervolgd !

(VHZC e-Journaal no.78 ~ 19 juni 2017 ISSN: 1877-7988)


Chartervaart treedt toe tot HISWA Vereniging (15-06-2017)

Vijf charterkantoren en circa 140 schippers van de Nederlandse zeilvaart hebben

tijdens de HISWA ledendag (15-06-2017) het lidmaatschap van de HISWA vereniging aangevraagd.

(Lees hier het hele bericht op de site van de HISWA)

(VHZC e-Journaal no.77 ~ 16 juni 2017 ISSN: 1877-7988)

De activiteiten van de VHZC zijn te alleen te realiseren door donaties.


Elke bijdrage is een steuntje in de rug voor de hele Nederlandse zeilende beroeps- en handelsvaart.


(De Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is een een ANBI)


Bijdragen zijn welkom op TRIODOS NL14 TRIO 0254 3249 59 t.n.v. Stichting VHZC