Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)Door het bezoek aan de pagina's m.b.t. het VHZC Meerjaren-Beleidsplan en de VHZC financiële gegevens gaat u akkoord met deze COPYRIGHTS (link)!Winst & Verlies en Balans 2015Toelichting op de balans, aard van de activiteiten


De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het verzorgen van een aantal websites om de promotie van de Nederlandse beroepsmatig zeilende chartervloot in

binnen- en buitenland te promoten. Andere activiteiten zijn om met behulp van Free-publicity deze vloot onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek.

De stichting heeft daarnaast een aantal middellang en langlopende projecten geïnitieerd m.b.t. duurzame energieopwekking, varen en veiligheid aan boord vanaf 2010 - 2016.

Deze projecten worden gerealiseerd met crowdfunding, giften, schenkingen en subsidie's.De stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is eind 2009 opgericht

en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2011.

©2008 -2019 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C