Leiden dankt haar bestaan aan het transport en de

levendige handel en wandel aan, op en langs het water

en de ‘Leidse Rijnen”. Deze vormden eeuwenlang de

belangrijkste verbinding met het noorden en het zuiden

van Holland en de wijde omgeving.

Pilot Varend Erfgoed in Leiden,


twee ligplaatsen aan de Herengracht

Ook Leiden kan profiteren van historisch varend erfgoed,

doordat deze goed onderhouden schepen het aanzien

van de havens een positieve impuls geven.

Historische schepen kunnen op delen van Leidse grachten

zorgen voor een dynamische invulling op plaatsen waar

de historie van de stad en de historie van het water

bij elkaar komen.Schepen voor de pilot Varend Erfgoed in Leiden:


Bewoonde historische bedrijfsvaartuigen, registratie bij

de Federatie Varend Erfgoed (FVEN) via de LVBHB,

bouwjaar vóór 1935, lengte tussen 20 en 35 meter.

Het gaat om goed onderhouden, bewoonde voormalige

beroepsvrachtschepen of voormalige beroepszeilschepen.

Een vuilwater- installatie (vuilwatertank met afzuig

en afpomp-installatie) aan boord is verplicht.

Op hout of kolen te stoken of allesbranders te gebruiken

is niet toegestaan.

De schepen zijn gekeurd met een geldig Certificaat van

Onderzoek (CvO) of Communautair Binnenvaart

Certificaat (CBB) of een Europees Unie- Certificaat.

De schepen kunnen zelfstandig varen en zijn met enige

regelmaat ‘aan de reis’.

De schipper- eigenaar moet ingeschreven staan in de

basisregistratie personen (BRP) van Leiden, na het

toewijzen van de ligplaats op het adres van de kade (BAG).

De pilotBij de voorgestelde pilot gaat het om de nutsvoorzieningen

voor twee ligplaatsen aan de Herengracht 122 – 136

(grote schepen, >20 - 35 m),


en twee ligplaatsen t.h.v. Herengracht 96 -100

voor 2 kleine (±20 m) of een groot schip (>20 - 35 m)
Voor de toegankelijkheid van de schepen zijn geen

aanlegvoorzieningen zoals steigers, meerpalen etc. nodig.

Voormalige varende bedrijfsvaartuigen zijn voorzien van

de benodigde loopplanken, fenders en wrijfhouten.

Kades voor Varend Erfgoed in Leiden


Er zijn genoeg geschikte kades voor Varend Erfgoed in

Leiden, echter wegens het ontbreken van noodzakelijke

nutsvoorzieningen, zoals aansluitingen voor elektriciteit,

drinkwater, internet, riool en bolders aan de wal

is het innemen van ligplaatsen niet goed mogelijk.

Met het aanstaande, deels urgente opknappen van kades

zou de aanleg van deze voorzieningen kosteneffectief

gecombineerd kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk

het werk- met-werk-maken door het noodzakelijke

opknappen van kades tegelijkertijd en praktisch

te combineren met de werkzaamheden van deze pilot

voor het realiseren van twee ligplaatsen voor

Varend Erfgoed, om te beginnen aan de Herengracht.

Het achteraf, na het opknappen van grachtenkades,

realiseren van deze voorzieningen zal significant

duurder uitvallen.

De stichting VHZC is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hier meer informatie over ANBI

©2009 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C