~ De Stichting VHZC is een ANBI ~


Wat is een ANBI?


Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling als de instelling door de Belastingdienst als ANBI is aangemerkt.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?


Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

* Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI

* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

*Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

* Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.Vraag meer inlichten over uw situatie bij uw belastingconsulent.
©2008 -2023 Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie - V H Z C