Oud VHZC Nieuws (vanaf 2014) ~~~~~ Old VHZC News (since 2014)


De activiteiten van de VHZC zijn te alleen te realiseren door donaties.


Elke bijdrage is een steuntje in de rug voor de Nederlandse zeilende handelsvaart.


(De Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is een een ANBI)


Bijdragen zijn welkom op TRIODOS NL14 TRIO 0254 3249 59 t.n.v. Stichting VHZC


VHZC & Tres Hombres Terschelling Springtij Festival 2011

Nieuwe aanleginrichting vrachtvervoer in de werkhaven van Terschelling ?

Enkele overwegingen ten aanzien van het significant verlies van ligplaatsen

voor de Beroeps Zeilvaart en de veiligheid van het scheepvaartverkeer

bij het aanleggen van een aanleginrichting voor het vrachtvervoer in de werkhaven,

kenbaar gemaakt bij Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad Terschelling

(VHZC e-Journaal no.76 ~ 24 april 2017 ISSN: 1877-7988)

Haven Terschelling & Oerol 14-06-2012
Rivier cruiseschepen Amsterdam - 21e eeuw Nieuwe ligplaatsen voor riviercruise in Amsterdam Rivier cruiseschepen Amsterdam - 21e eeuw
Zeilvaart Amsterdam 17e eeuw Zeilvaart Amsterdam 21e eeuw ?
Oude Houthaven 16-04-2017

 

Escalatie havendienst Amsterdam versus Nederlandse Zeilvaart

 

In de winterperiode 2015/2016 én 2016/2017 is enige onenigheid ontstaan tussen het

Havenbedrijf Amsterdam en een klein aantal zeilcharterschepen met betrekking

tot het innemen van ligplaatsen in de winterperiode in het havengebied van Amsterdam.

Over deze situatie is uitgebreid met Havenbedrijf Amsterdam gecommuniceerd.

Tot nu toe helaas zonder resultaat, de kwestie is wel op 12 april 2017 aan de orde geweest

in de raadscommissie Werk en Economie.

 

Deze onenigheid is gedurende het paasweekend van 16 en 17 april 2017 geëscaleerd door

het uitsluiten van de hele Nederlandse zeilvaart in het hele Amsterdamse havengebied,

het verbaliseren van schepen wegens het vermeende  “foutief innemen van (overigens vrije) ligplaatsen”

en het in het vooruitzicht stellen van dwangsommen

indien de betreffende schepen niet tijdig het havengebied zouden verlaten.

Deze handelswijze is niet inzichtelijk uit de geplaatste borden op de betreffende steiger,

het weigeren van zeilcharterschepen in het hele Amsterdamse havengebied is niet openbaar

bekendgemaakt via de hiervoor aangewezen communicatie kanalen (*)

 

Door deze disproportionele handelswijze van de Amsterdamse havendienst ten aanzien van de hele

Nederlandse zeilende beroepsvaart (met 400 schepen 's werelds grootste vloot)

worden deze schepen aanzienlijk in het uitoefenen van hun beroep belemmerd.

Deze schepen hebben in de afgelopen periode boekingen afgesloten met

kantoren, reisoperators én hun opvarende gasten en kunnen ten gevolge van het

(vermeend) rancuneuze optreden van de havendienst aansprakelijk worden gesteld

voor geleden schade.

 

Wij hebben direct na het bekend worden van de situatie op 1e én 2e paasdag (16 én 17 april) passende

berichtgeving aan het havenbedrijf Amsterdam, het stadsbestuur van Amsterdam en de landelijke politiek

gericht met het verzoek om op buitengewoon korte termijn, met andere woorden binnen enkele dagen

een "zomer"oplossing voor de Nederlandse zeilvaart-ondernemers te realiseren. 

Het liefst uiteraard met onmiddellijke ingang moeten de beperkingen ten aanzien van de reguliere zeilende

beroepsvaart achterwege gelaten worden en het innemen van ligplaatsen zonder ridicule, uitsluitend voor de

Nederlandse zeilvaart geldende regelgeving in Amsterdam mogelijk zijn.

(*) Tevens hebben wij verzocht de uitgeschreven processen verbaal om eerder aangegeven redenen te seponeren.

Uiteraard zijn wij bereid met betreffende partijen "on speaking terms"

naar een afdoende oplossing toe te werken.


(VHZC e-Journaal no.73 ~ 16 & 17 april 2017 ISSN: 1877-7988)

Oude Houthaven 16-04-2017
Oude Houthaven 16-04-2017

LOGO CHARTERDAG.NL
LOGO CHARTERDAG.NL

"Bruine Vloot" versus Nederlandse Zeilvaart


Naast aanwezigheid op beurzen, maritieme evenementen en publicaties lijkt het nodig

de aandacht te vestigen op de positie en het belang van alle schepen van de Nederlandse

zeilende chartervaart bij plaatselijke en landelijke overheden.

Dit om, met het oog op de toekomst, de bedrijfsvoering en het behoud van de Nederlandse

Zeilvaart te bevorderen. De consequenties van het constante bezuinigingsbeleid .......


Lees hier verder ...


(VHZC e-Journaal no.71 ~ 29 maart / 11 april 2017 ISSN: 1877-7988)


Schippers "Bruine Vloot" protesteren 26 maart


met een mini Sail op het IJ


Lees hierover verder en het "point of vieuw VHZC" ......


(VHZC e-Journaal no.70 ~ 29 maart 2017 ISSN: 1877-7988)


Verzoek aan B&W en Gemeenteraad Amsterdam om afmeer- en verblijfsvoorzieningen


voor de Nederlandse zeil- chartervaart in het maritieme centrum van Amsterdam


te willen realiseren, voldoende te faciliteren en in de toekomst te behouden


(VHZC e-Journaal no.69 ~ 15 maart 2017 ISSN: 1877-7988)


Antwoord aan het College van B&W Terschelling


inzake de gewenste (her)berekening toeristenbelasting zeilvaart


(VHZC e-Journaal no.68 ~ 2 maart 2017 ISSN: 1877-7988)

Traditional Sailing Charter - TSC - Harlingen

De Beroeps Zeilvaart op de Boot Holland


10 t/m 15 februari 2017


VHZC- stand 5041 in de Friezenhal


(klik op de foto's voor de link naar de deelnemers)

Zandbank.nl - Klipper Wilhelmina
Infopunt Grote Zeilvaart
Standhouder:


Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie


Andere deelnemers:


Sail Dutch!


Dutch Pirates


(VHZC e-Journaal no.67 ~ 18 februari 2017 ISSN: 1877-7988)


Verzoek aan de Bestuurscommissie West (Gemeente Amsterdam)


om in het bestemmingsplan m.b.t. de Oude Houthaven


de bestemming voor beroepsvaart,


met name voor de de Nederlandse zeil- chartervaart te behouden.


(VHZC e-Journaal no.66 ~ 20 december 2016 ISSN: 1877-7988)


Oktober 2016 herhaald verzoek aan B&W en Gemeenteraad


Terschelling voor de herziening van de toeristenbelasting


voor de zeilende passagiervaart


(VHZC e-Journaal no.65 ~ 19 oktober 2016 ISSN: 1877-7988)


Promotietocht SAIL DUTCH!


van Leiden naar DelfSail 2016 en terug


(foto's en video's worden t.z.t. geplaats)


(VHZC e-Journaal no.64 ~ juni-juli 2016 ISSN: 1877-7988)


De gedateerde omschrijving "Bruine Vloot" voor de hedendaagse Nederlandse Zeilvaart

geeft in toenemende mate problemen en aanleiding tot precedenten, met name dat

te pas en te onpas de "Bruine Vloot" consequent niet gelijkgetrokken wordt met de

"gewone" reguliere beroepsvaart.

In april 2016 heeft de VHZC deze situatie kenbaar gemaakt aan de

politiek met het verzoek de Nederlandse zeilvaart te erkennen als beroepsvaart.

Lees hier verder ...


(VHZC e-Journaal no.63 ~ 18 april 2016 ISSN: 1877-7988)


Overleg met Burgemeester en stafdirecteur van de

gemeente Terschelling


over de herziening van de toeristenbelasting.


(VHZC e-Journaal no.62 ~ 10 maart 2016 ISSN: 1877-7988)
BOOT HOLLAND


12 t/m 17 februari 2016


De Nederlandse Beroeps Zeilvaart op 100 m2


(12 t/m 17 februari 2016)

Pirateneiland


(VHZC e-Journaal no.61 ~ 18 februari 2016 ISSN: 1877-7988)

Zeilschepen op het IJ 17e eeuw


Ligplaatsen Amsterdam


Een tweede bijeenkomst met BBZ, schippers en het havenbedrijf Amsterdam

heeft plaatsgevonden op 11 februari 2016 te IJmuiden.

Er is op zoek gegaan naar alternatieve ligplaatsen:


* Verwacht wordt dat eind 2017/begin 2018 een nieuwe pontsteiger in de Oude Houthaven

voor 11 zeilcharterschepen gereed is.

* Een pilot is mogelijk aan de zg. KvK steiger(steiger 17&18) De middensteiger is

75 meter lang, er is al walstroom, de pilot zou in de wintermaanden kunnen plaatsvinden.

* Eventueel zijn er mogelijkheden voor 4 winterligplaatsen in de voorhaven van het

Noord Hollandsch kanaal, overleg met provincie Noord Holland is noodzakelijk.

* M.b.t. deze twee pilot-mogelijkheden zal de havendienst onderzoek doen en de resultaten

met de zeilende chartervaart uitwerken in een gezamenlijk voorstel.

* Er zijn onderhandelingen (geweest) met Amsterdam Marina.Verdere afspraken (overeenkomstig gemeenteverordening Amsterdam)

* Overige ligplaatsen innemen in haven Amsterdam maximaal 7 x 24 uur (weektarief)

* Aanbieden van B&B (zonder vaararrangement) is niet toegestaan.


Wordt vervolgd


(VHZC e-Journaal no.60 ~ 11 februari 2016 ISSN: 1877-7988)

Houthaven met zeilende beroepsvaart

Er zijn nog een aantal plaatsen van ± 10 m2 beschikbaar

op onze stand Boot Holland 12 t/m 17 februari a.s.


Bij voldoende belangstelling kunnen wij de stand

eventueel met een aantal extra plaatsen uitbreiden!


Tevens willen wij graag de Stichting Pirates4Kids (*)

een podium aanbieden op onze stand.


(*) De Stichting Pirates4Kids heeft als doel kinderen in

klinieken en instellingen een vrolijke dag te bezorgen door

het bezoek van een groep piraten onder leiding van


"Captain Jack Sparrow"


(VHZC e-Journaal no.59 ~ 11 januari 2016 ISSN: 1877-7988)

Bron: animaties.com

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie


hebben wij bij een aantal leden van de Tweede Kamer onze bezorgdheid


uitgesproken m.b.t. de nationale - en internationale belemmeringen die


een succesvolle marketing van de ruim 400 schepen tellende


Nederlandse beroeps zeilvaart bemoeilijken en deels


het voortbestaan van de vloot kan bedreigen.


Het betreft onder andere de voorgenomen regelgeving vanuit de CCR, de

certificering van de Nederlandse beroeps zeezeilvaart in Europese

territoriale wateren, de (nieuwe) erfgoed, woning - en omgevingswet en de

(onder)waardering van de Nederlandse beroeps zeilvaart in het algemeen.

Wordt vervolgd


(VHZC e-Journaal no.58 ~ 8 januari 2016 ISSN: 1877-7988)

Bron: animaties.com
Zeilschepen op het IJ 17e eeuw

Geen vaste winterligplaatsen Amsterdam,

wel openingen voor overleg en invloed

14 december heeft constructief overleg plaatsgevonden met het

havenbedrijf, twee schippers van de "Amsterdamse" zeilvaart, BBZ en VHZC


(VHZC e-Journaal no.57 ~ 15 december 2015 ISSN: 1877-7988)


Inmiddels zijn de betrokken partijen door Havenbeheer

Amsterdam uitgenodigd voor overleg op 14 december a.s.

Wordt vervolgd !


(VHZC e-Journaal no.56 ~ 4 december 2015 ISSN: 1877-7988)

Havengebouw Amsterdam


N.a.v. recente berichtgeving in de (social) media m.b.t.

het op zeer korte termijn vervallen van ± 20 winterligplaatsen

t.b.v. de zeilende beroepsvaart voor het winterseizoen in de

Houthaven te Amsterdam en het ontbreken van alternatieve

ligplaatsen voor de eerstkomende (winter)seizoenen hebben wij

onze bezorgdheid geuit bij Havenbeheer Amsterdam.

(11 november 2015)

Wordt vervolgd !


(VHZC e-Journaal no.55 ~ 15 november 2015 ISSN: 1877-7988)


Schriftelijke bevestiging n.a.v. onze brief 15 juli 2015

van de Minister van I&M dat "volgens de voorliggende

voorstellen de Woningwet en de Omgevingswet niet van

toepassing zullen zijn op

zeilende zeegaande- en binnenvaartschepen of op

motorpassagierschepen" Wordt vervolgd!

(4 november 2015)


(VHZC e-Journaal no.54 ~ 4 november 2015 ISSN: 1877-7988)Ruim 400 Nederlandse charterschepen, van dagtocht tot wereldreis
4 x varend erfgoed slepers Sail Amsterdam 2015


De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld-FVEN
Varend Erfgoed op Sail Amsterdam 2015-foto 3
Varend Erfgoed op Sail Amsterdam 2015-foto 1
Varend Erfgoed op Sail Amsterdam 2015-foto 2
Hollandse fluitschepen in de 17e eeuw (Wenzel Hollar, 1647)

De Oostzee race is nog niet gelopen!

Al vanaf de late middeleeuwen dreven de Hollanders handel

met de landen rond de Oostzee. De Koning van Denemarken

was een belangrijke bondgenoot van de Amsterdamse koopvaarders

bron: wikipedia (link)

Wordt vervolgd!

(Bestuur mei 2015)


(VHZC e-Journaal no.51 ~ mei 2015 ISSN: 1877-7988)

Kaart Oostzee 16e eeuw
VHZC Concept beursstand "Van dagtocht tot wereldreis"
VHZC Concept beursstand "Van dagtocht tot wereldreis"
Logo Boo Holland 2015

De Nederlandse

Beroeps Zeilvaart

in de Friezenhal

(Klassieke Schepen)Stand 5035- VHZC, Boot Holland 2015

Nederlandse Beroeps Zeilvaart


6 dagen lang present op de


25e editie van BOOT HOLLAND 2015

Lees hier meer ....

(februari 2015)(VHZC e-Journaal no.49 ~ februari 2015 ISSN: 1877-7988)

Stand 5035- VHZC, Boot Holland 2015
5 jaar Verenigde Hollandse Zeil Compagnie


23 december 2009 - 23 december 2014


5 jaar Verenigde Hollandse Zeil Compagnie


Op 23 december 2009 is bij notariële akte de stichting VHZC

opgericht. Inmiddels verrichten wij met veel plezier verschillende

activiteiten in het belang van de grootse hedendaagse, met ruim

400 onder Nederlandse vlag varende schepen van de zeilende

beroepsvaart.

(Bestuur VHZC, 23 december 2014)


(VHZC e-Journaal no.48 ~ 23 december 2014 ISSN: 1877-7988)

6 x klassiek erfgoed op Sail Amsterdam 2015

Medio januari 2015 vindt een gesprek plaats met de organisatie

van Sail Amsterdam 2015 over de inbreng van de Nederlandse

Zeilende Beroepsvaart op dit wereldse maritieme evenement.

Wordt vervolgd!

(Bestuur VHZC, december 2014)


(VHZC e-Journaal no.47 ~ december 2014 ISSN: 1877-7988)


De VHZC heeft recent bij het college van B&W en de raad

van Terschelling haar zorgen geuit over de ontwikkeling van

de toeristenbelasting m.b.t. tot de zeilende beroepsvaart.


Het onderwerp kom terug op de agenda voor een
raadsvoorstel

van B&W en gemeenteraad van Terschelling. Wordt vervolgd!

(Bestuur VHZC, december 2014)


(VHZC e-Journaal no.46 ~ december 2014 ISSN: 1877-7988)

Haven Terschelling & Oerol 14-06-2012


De VHZC heeft bij Eberhard E. v. d. Laan,

burgemeester te Amsterdam,

haar zorgen geuit ten aanzien van Sail 2015 m.b.t. de

Nederlandse Beroeps Zeilvaart Wordt vervolgt!

(Bestuur VHZC, december 2014)


(VHZC e-Journaal no.45 ~ december 2014 ISSN: 1877-7988)

Varend Erfgoed
Varend Erfgoed
VHZC-KNRM-Hartstichting-Brandwonden aan boord 2012

De VHZC start met actie


"AED aan boord van de Beroeps Zeilvaart"


voor een hartveilige omgeving op het water


Aanleiding is een enquête, gehouden onder schippers


van de Nederlandse Beroeps Zeilvaart


m.b.t. AED's aan boord, de resultaten v.d. enquête ....


(Bestuur VHZC, 26 juni 2014)


(VHZC e-Journaal no.43 ~ 26 juni 2014 ISSN: 1877-7988)


Bericht naar aanleiding van de bijeenkomst die
heeft

plaatsgevonden op 28 februari te Leiden.


Aanleiding van deze bijeenkomst was om na te gaan of het doel van de VHZC, door

gezamenlijke activiteiten de Nederlandse Zeilende Beroepsvaart in een zo breed mogelijk

verband professioneel te kunnen presenteren aan het publiek door de beroepsgroep wordt

onderschreven! Bij activiteiten hiervoor valt te denken aan het realiseren van

beursdeelname, publiciteit, verstrekken van algemene informatie met behulp van

toegankelijke website’s en social media.

Mede door het enthousiasme van de aanwezigen voelen wij ons gesteund om de

ingeslagen weg verder te vervolgen, de waardevolle suggesties van de deelnemers

worden zeer binnenkort in de praktijk gebracht.

Helaas is het niet meer gelukt om e.e.a. om te zetten in daden voor de HISWA Klassieke

Schepen 2014 maar gelukkig komen er meer gelegenheden om beursdeelname te

verwezenlijken. Mocht verdere informatie hierover op prijs gesteld worden laat ons dit

dan weten, zijn er suggesties of opmerkingen stuur deze dan liefst per email naar ons op.


(Bestuur VHZC, 11 maart 2014)


(VHZC e-Journaal no.42 ~ 11 maart 2014 ISSN: 1877-7988)

VHZC chartereiland-3D

VHZC chartereiland plattegrond